+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
وهم
بيستمين شعر از دفتر «مرگ رنگ»:جهان ، آلوده خواب است‌.
فرو بسته است وحشت در به روي هر تپش ، هر بانگ


چنان كه من به روي خويش
در اين خلوت كه نقش دلپذيرش نيست
و ديوارش فرو مي خواندم در گوش‌:
ميان اين همه انگار
چه پنهان رنگ ها دارد فريب زيست‌! ...

 شب از وحشت گرانبار است‌.
جهان آلوده خواب است و من در وهم خود بيدار:
چه ديگر طرح مي ريزد فريب زيست
در اين خلوت كه حيرت نقش ديوار است؟
بازديد : 12699 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري مرگ رنگ وهم