+ * -
امروز 1 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
ميوه تاريك
هفدهمين شعر از دفتر «آوار آفتاب» :باغ باران خورده مي نوشيد نور .
لرزشي در سبزه هاي تر دويد:


او به باغ آمد ، درونش تابناك ،
سايه اش در زير و بم ها ناپديد.

شاخه خم مي شد به راهش مست بار ،
او فراتر از جهان برگ و بر.
باغ ، سرشار از تراوش هاي سبز،
او ، درونش سبز تر ، سرشارتر.

در سر راهش درختي جان گرفت
ميوه اش همزاد همرنگ هراس‌.
پرتويي افتاد در پنهان او :
ديده بود آن را به خوابي ناشناس‌.

در جنون چيدن از خود دور شد.
دست او لرزيد ، ترسيد از درخت‌.
شور چيدن ترس را از ريشه كند:
دست آمد ، ميوه را چيد از درخت‌.بازديد : 8935 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري آوار آفتاب ميوه تاريك