+ * -
امروز 7 ارديبهشت ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
و
هشتمين شعر از دفتر «شرق اندوه» :آري ، ما غنچه يك خوابيم‌.
- غنچه خواب ؟ آيا مي شكفيم ؟


- يك روزي ، بي جنبش برگ‌.
- اينجا؟
- ني ، در دره مرگ‌.
- تاريكي ، تنهايي‌.
- ني ، خلوت زيبايي‌.
- به تماشا چه كسي مي آيد، چه كسي ما را مي بويد؟
- ....
- و به بادي پرپر...؟
- ...
- و فرودي ديگر؟
- ....

 بازديد : 7913 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري شرق اندوه و