+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
لب آب
پانزدهمين شعر از دفتر «شرق اندوه» :ديشب‌، لب رود، شيطان زمزمه داشت‌.
شب بود و چراغك بود.


شيطان ، تنها، تك بود.

باد آمده بود، باران زده بود: شب تر ، گل ها پرپر.
بويي نه براه‌.
ناگاه
آيينه رود، نقش غمي بنمود: شيطان لب آب‌.
خاك سايه در خواب‌.
زمزمه اي مي مرد.بادي مي رفت‌، رازي مي برد.

 بازديد : 10569 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري شرق اندوه لب آب