+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
ويد
بيستمين شعر از دفتر «شرق اندوه» :


ني ها ، همهمه شان مي آيد.
مرغان ، زمزمه شان مي آيد.


در باز و نگه كم
و پيامي رفته به بي سويي دشت‌.
گاوي زير صنوبرها،
ابديت روي چپر ها.
از بن هر برگي وهمي آويزان
و كلامي ني‌،
نامي ني‌.
پايين‌، جاده بيرنگي‌.
بالا، خورشيد هم آهنگي‌.
بازديد : 9300 بار

کلمات کليدي : سهراب سپهري شرق اندوه ويد