+ * -
امروز 6 فروردين ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 14717928 بار نمايش يافته است . مهر 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.333 % (1079410)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 7.991 % (1176222)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.59 % (11420655)
 Opera: OperaOperaOpera 0.604 % (88907)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (65)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (249)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.098 % (456019)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.372 % (496401)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.10 % (2958586)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.506 % (663240)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.671 % (393225)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (35)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (18)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 6.794 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 3.397 % (5)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.71 % (10702818)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2492
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 45
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 557