+ * -
امروز 4 بهمن ماه ، 1395

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 14178245 بار نمايش يافته است . مهر 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.413 % (1051158)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 8.130 % (1152746)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.45 % (10982100)
 Opera: OperaOperaOpera 0.623 % (88385)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (65)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (246)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.168 % (449192)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.204 % (454353)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.27 % (2874363)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.414 % (625962)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.667 % (378212)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (34)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (18)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 7.053 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 3.526 % (5)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.64 % (10299650)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2489
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 45
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 550