+ * -
امروز 7 ارديبهشت ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 15031907 بار نمايش يافته است . مهر 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.288 % (1095607)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 7.920 % (1190643)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 77.71 % (11682302)
 Opera: OperaOperaOpera 0.593 % (89207)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (66)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (249)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.055 % (459243)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.423 % (514590)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 20.00 % (3007558)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.553 % (684410)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.676 % (402286)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (35)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (19)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 6.652 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 3.326 % (5)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 72.76 % (10937593)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2495
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 45
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 620