+ * -
امروز 3 تير ماه ، 1396

آمار سايتشعر تصادفي از سهرابليست كامل اشعار

(تکمیلی) Powered by Aram
سهراب سپهری | Sohrab Sepehri آمار بازديدصفحات اين سايت كلآ 15718276 بار نمايش يافته است . مهر 1388

[ نمايش آمار تفصيلي ]


نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 7.107 % (1117184)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 7.704 % (1210960)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 78.05 % (12269079)
 Opera: OperaOperaOpera 0.569 % (89508)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (66)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.001 % (249)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 3.065 % (481810)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 3.495 % (549420)


سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 19.62 % (3084493)
 Linux:LinuxLinuxLinux 4.523 % (711018)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.642 % (415350)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (35)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (19)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 6.362 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 3.181 % (5)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 73.21 % (11507355)


آمار متفرقه

 كاربر عضو : 2498
 نويسنده فعال : 1
 مطالب و مقالات موجود : 45
 موضوعات فعال : 9
 نظرات و پيشنهادات : 719